НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НАН УКРАИНЫ
На 
главную
Главная Поиск УДК Книги Журналы Препринты Авторефераты Труды
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ (ВИТЯГ з Типових правил користування бібліотекою науково-дослідної установи НАН України)

5. Порядок користування абонементом

     5.1. Книги видаються читачам не більше, як на 45 днів, журнали та видання, що продовжуються, - не більше, як на 30 днів, видання підвищеного попиту - до 5 днів. Кількість разової видачі не повинна перевищувати 30 прим.
    5.2. Рішення про кількість разової видачі літератури, термін користування нею приймаються адміністрацією за поданням інформаційно-бібліотечної ради установи.
 
6. Відповідальність читача за порушення правил користування бібліотекою

     6.1. Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.
    6.2. У разі втрати або пошкодження бібліотечного матеріалу читач зобов'язаний протягом двох місяців відшкодувати втрату: примірником того ж видання ,якісною копією з нього, або, за погодженням з завідуючим бібліотекою, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю. У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін. При розрахунках за втрачену зарубіжну літературу бібліотеці надається право переводити її вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту, згідно з діючим на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України*.
    6.3. Після закінчення терміну користування бібліотечними матеріалами читач повідомляється про необхідність їх повернення. Якщо читач не розраховується з бібліотекою і після нагадування, з нього може бути стягнена вартість неповернених матеріалів згідно з п.6.2. даних Правил.
    6.4. У разі відмови читача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповер-нених або зіпсованих читачем бібліотечних матеріалів розглядається адміністрацією або інформаційно-бібліотечною радою установи.
    6.5. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування нею терміном на 1 місяць. При неодноразовому порушенні правил читач:
- позбавляється права користування бібліотекою терміном до 1 року (за погодженням з адміністрацією установи);
- позбавляється права користування бібліотекою (для читачів з інших організацій і установ).
    *Вартість втрачених видань компенсується згідно з положеннями, затвердженими розпорядженням Президії Національної академії наук України за №1203 від 24.05.1993 р.
 
ДОПОВНЕННЯ

  • Aспіранти та студенти мають право користуватися бібліотекою тільки в читальній залі.
  • Співробітники інших установ подають прохання від своєї адміністрації на ім’я директора РІ НАНУ про надання можливості користуватися фондом бібліотеки.
  • Перед від’їздом у відпустку або у відрядження за кордон терміном більше 2-х тижнів читач повинен повернути бібліотечну літературу.
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.