Спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Печать
Опубликовано 26.04.2021 Автор: Юлія Антоненко

 

28.05.2024  

Эмблема РИ НАНУ

Разова спеціалізована вчена рада Радіоастрономічного інституту НАН України 

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

"Нові астрофізичні можливості радіоастрономії найдовших хвиль"

здобувача СТАНИСЛАВСЬКОГО Льва Олександровича з метою присудження йому ступеня доктора філософії 

з галузі знань 10 - "Природничі науки" зі спеціальності 104 - "Фізика та астрономія" 

Разова спеціалізована вчена рада створена наказом директора Радіоастрономічного інституту НАН України № 23/ЗП від 27.05.2024 р.

НАКАЗ

Голова ради: 

Ілюшин Вадим Вадимович, доктор фізико-математичних наук (спеціальність: 01.04.03 - радіофізика), старший дослідник, завідувач науково-дослідного відділу мікрохвильової радіоспектроскопії № 18 Радіоастрономічного інституту НАН України. 

Члени ради:

Рецензенти: 

Колосков Олександр Валерійович, доктор фізико-математичних наук (спеціальність: 01.04.03 - радіофізика), с.н.с., завідувач науково-дослідної лабораторії "Електромагнітне оточення Землі" Радіоастрономічного інституту НАН України; 

Тишковець Віктор Павлович, доктор фізико-математичних наук (спеціальність: 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія), с.н.с., завідувач науково-дослідного відділу космічної радіофізики № 16 Радіоастрономічного інституту НАН України.

Опоненти: 

Решетник Володимир Миколайович, кандидат фізико-математичних наук (спеціальність: 04.00.22 - геофізика), доцент, доцент кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Кулініч Юрій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук (спеціальність: 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія), старший дослідник, науковий співробітник відділу релятивістської астрофізики та космології Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.


  • Здобувач: Станиславський Лев Олександрович
  • Тема дисертації: "Нові астрофізичні можливості радіоастрономії найдовших хвиль"

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 104 - "Фізика та астрономія"

Анотація дисертаційної роботи українською та англійською мовами

Дисертаційна робота    Підпис

Файл дисертації із накладеним електронним підписом здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису

  • Науковий керівник: Бубнов Ігор Миколайовичкандидат фізико-математичних наук (спеціальність: 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія), старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу радіоастрономічної апаратури і методів спостережень Радіоастрономічного інститутут НАН України.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

 


22.05.2024 

Эмблема РИ НАНУ

24 травня 2024 р. о 14-00 (п'ятниця)

ДИСТАНЦІЙНА (ОНЛАЙН) ВЧЕНА РАДА - 5
Радіоастрономічного інституту НАН України
 

Посилання для підключення до конференції Zoom буде розіслано ел.поштою

Порядок денний:

 

1.   Затвердження складу Разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія Станиславського Льва Олександровича.28.04.2024 

Эмблема РИ НАНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РОЗШИРЕНИЙ СЕМІНАР 
Відділу № 11 Відділення низькочастотної радіоастрономії Радіоастрономічного інституту НАН України 
присвячений розгляду дисертації Л.О. Станиславського «НОВІ АСТРОФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РАДІОАСТРОНОМІЇ НАЙДОВШИХ ХВИЛЬ», Спеціальність 104 – «Фізика та астрономія», (Галузь знань 10 – «Природничі науки») 
Науковий керівник: Бубнов Ігор Миколайович 

Посилання для підключення до семінару: 
Тема: Кваліфікаційний розширений семінар відділу № 11 Радіоастрономічного інституту НАН України 
Посилання на Zoom Конференцію 
Идентифікатор конференції: 306 328 0658 
Код доступу: 31FxFs

 


21.10.2021

Эмблема РИ НАНУНаказ про видачу диплома доктора філософії  ДР № 002718 за спеціальністю 104 "Фізика та астрономія" Аксьоновій Катерині Дмитрівні

16.06.2021 

Эмблема РИ НАНУРазова спеціалізована вчена рада ДФ 64.260.001 Радіоастрономічного інституту НАН України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Аксьонової Катерини Дмитрівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки», за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» відбудеться 14.07.2021 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12, кабінет директора (1 поверх)

Також до засідання можна приєднатися в режимі відеоконференції:

Topic: Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія К. Д. Аксьонової

 

Time: Jul 14, 2021 14:00 Kiev

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89441298402?pwd=M1dvclJsYi9UaktXWG5Wb05EZU5Qdz09

 

Meeting ID: 894 4129 8402

Passcode: 248936

 

Тема дисертації: Діагностика рухомих іоносферних збурень природного походження методом некогерентного розсіяння

Наукові керівники: Залізовський Андрій Владиславович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного інституту НАН України; Панасенко Сергій Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН та МОН України

 


 

Повідомлення про захист дисертації 

14 липня 2021 року о 14:00 годині (61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 4, актова-зала) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Радіоастрономічного інституту НАН України ДФ 64.260.001 відбудеться захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія 

Аксьонової Катерини Дмитрівни на тему: Діагностика рухомих іоносферних збурень природного походження методом некогерентного розсіяння

Наукові керівники: Залізовський Андрій Владиславович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного інституту НАН України; Панасенко Сергій Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН та МОН України

Повідомлення

Анотація дисертації 

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Відгуки опонентів:

Швець О.В. - пров.н.с. ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с.

Гармаш К.П. - с.н.с. кафедри космічної радіофізики ХНУ імені В.Н. Каразіна, к.ф.-м.н.

Адреси, на які надсилаються зауваження на дисертацію та звернення інших осіб

Аудіозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Аксьонової К.Д.

Відеозапис захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Аксьонової К.Д.

 


14.06.2021

Наказ Міністерства освіти і науки України №631 від 07.06.2021 року "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України"Эмблема РИ НАНУ28 квітня 2021 р. о 15-00

відбудеться

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РОЗШИРЕНИЙ СЕМІНАР

відділу №15
Радіоастрономічного інституту НАН України

присвячений розгляду дисертації К.Д. Аксьонової «ДІАГНОСТИКА РУХОМИХ ІОНОСФЕРНИХ ЗБУРЕНЬ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ», Спеціальність 104 – «Фізика та астрономія», (Галузь знань 10 – «Природничі науки»)

Посилання для підключення до семінару:

Topic: Кваліфікаційний розширений семінар відділу № 15 Радіоастрономічного інституту НАН України

Time: Apr 28, 2021 03:00 PM Kiev

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89862498684?pwd=bkY1MkJCL0l6VGIvS082MlFUcnlGUT09

Meeting ID: 898 6249 8684

Passcode: s4jaVu

 


 

Copyright © 1998-2015 Специализированные ученые советы по защите диссертаций на соискание степени доктора философии - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator