Засідання Вченої ради РІ НАНУ 4 грудня 2019 р.

Печать
Опубликовано 02.12.2019 Автор: Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУ4 грудня 2019 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 9
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул.Мистецтв, 4


Порядок денний: 

 

1. Стаття Аксьонової К.Д. та Панасенка С.В.  «Переважаючі рухомі іоносферні збурення над Східною Європою в періоди низької сонячної та слабкої геомагнітної активностей».

        Доповідач: Аксьонова К.Д.                                                        - 10 хв.

        Рецензент: Колосков О.В.                                                         - 5 хв.

2. Стаття А.І. Резниченка, О.В. Колоскова, А.О. Сопіна, Ю.М. Ямпольського «Допреровський моніторинг рухомих іоносферних неоднорідностей на середньоширотній односкачковій ВЧ радіолінії».

        Доповідач: Резниченко А.І.                                                       - 10 хв.

        Рецензент: Панасенко С.В.                                                        - 5 хв.

(Доцент кафедри «Радіоелектроніка», к. ф.-м.н.., зав.відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН и МОН України.)

3. Стаття П.Л. Токарського, О.О. Коноваленка, М.М. Калініченка, С.М. Єріна «Вплив сезонних варіацій параметрів грунту на чутливість елемента активної фазованої антенної решітки радіотелескопа ГУРТ».

        Доповідач: Токарський П.Л.                                                 - 10 хв.

        Рецензент: Станиславський О.О.                                            - 5 хв.

4. Звіт про перший рік виконання відомчої НДР "Розробка та впровадження елементів і систем великих декаметрових антен", (шифр: Фаворит-5) - 2019-2021 (відділ 15).

5. Звіт за 2019 рік про виконання НДР Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень "Наземний супровід системою низькочастотних радіотелескопів УТР-2- УРАН - ГУРТ міжнародних та українських космічних місій ", (шифр: КРОНОС) - 01.01.2018 -31.12.2022  (відділ 15)

       Доповідач: Калініченко М.М.                                                   - 20 хв.

6. Звіт з договірної роботи яка виконується по Державній цільовій науково-технічній програмі проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 рр. «Розробка та модернізація методичного і програмного забезпечення дослідницьких комплексів УАС для вивчення стану навколоземної плазми, світової грозової активності та механізмів поширення електромагнітних сигналів в Антарктику», (шифр: Геліомакс - 19) (відділ 22).

       Доповідач : Колосков О.В.                                                        - 10 хв.

7. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Дослідження структури космічних радіоджерел в широкій смузі частот за допомогою мережі декаметрових інтерферометрів УРАН» (шифр:МЕРЕЖА-5) -01.01.2018-31.12.2022 ( відділ 11).

       Доповідач: Шепелєв В.О.                                                          - 10 хв.

8. Звіти аспірантів та затвердження індивідуальних планів аспірантам

      Доповідач : Аксьонова К.Д.           ( 4-й рік навчання. Наукові керівники:  

Панасенко Сергій Валентинович, доцент кафедри «Радіоелектроніка», к. ф.-м.н.., зав.відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН і МОН України.

Залізовський А.В. – д.ф.-м.н., с.н.с., Зав.відділу радіофізики геокосмосу)

      Доповідач : Харланова В.Ю.(Яцина) (2-й рік навчання, Науковий керівник член-кореспондент НАН  України, д.ф.-м.н., с.н.с., директор інституту Захаренко В.В.)                                                              

9. Поточні питання.

 


 


Copyright © 1998-2015 Засідання Вченої ради РІ НАНУ 4 грудня 2019 р. - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator