Засідання Вченої ради РІ НАНУ 27 червня 2018 р.

Print
Published on Thursday, 21 June 2018 Written by Удовенко А.П.

Эмблема РИ НАНУ27 червня 2018 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 9
Радіоастрономічного інституту НАН України

актовий зал РІ НАН України, вул. Мистецтв, 4

Порядок денний:

1. Дисертація Кравцова І.П. на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  за спеціальністю 01.03.02–астрофізика, радіоастрономія
"Огляд північного неба з метою пошуку джерел спорадичного радіовипромінювання декаметрових хвиль".
Науковий керівник: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с. Захаренко В.В.

      Доповідач: Кравцов І.П.- 20 хв.
      Рецензент: Захожай В.А. (ХНУ імені В.Н. Каразіна) - 10 хв.

2. Поточні питання.


Copyright © 1998-2015 Засідання Вченої ради РІ НАНУ 27 червня 2018 р. - Institute of Radio Astronomy of NASU. All Rights Reserved.
Contact to administrator