Засідання Вченої ради РІ НАНУ 27 листопада 2019 р.

Print
Published on Monday, 25 November 2019 Written by Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУ27 листопада 2019 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 8
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул.Мистецтв, 4


Порядок денний: 

1. Стаття В. Г. Галушко, Д. М. Ваврів «Про застосовність фазового методу сканування в антенних решітках імпульсних ЛЧМ-радарів».

Доповідач: Галушко В.Г.                                                            - 10 хв.

Рецензент: Захаренко В.В.                                                         -   5 хв.

2. Звіт про хід виконання відомчої НДР "Розробка нових та вдосконалення існуючих радіофізичних методів дистанційного зондування природних та штучних об’єктів земного та космічного походження з метою визначення їх властивостей (шифр: ЧАРА-2) - 01.01.2017-31.12.2021 (відділ 21)

Доповідач: Галушко В.Г.                                                            - 10 хв.

3. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Розповсюдження та розсіяння електромагнітних хвиль в навколоземному та космічному середовищах» (шифр- Мінога-3) 01.01.2016 - 31.12.2020 (відділ 16)

Доповідач : Тишковець В.П.                                                        - 10 хв.

4. Заключний звіт з наукової роботи з цільової програми наукового приладобудування НАН України на 2017-2019 рік «Розробка концепції та відпрацювання модулів прототипу компактного приладу з реєстрації високоенергетичних заряджених частинок у космосі для наносупутників у форматі CubeSat» (шифр: МіРА-18) - 01.04.2017 - 31.12.2019 (відділ 16)

Доповідач: Дудник О.В.                                                              - 10 хв.

5. Звіт з НДР яка виконується з наукової програми НАН України «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України» «Дослідження радіовипромінювання нейтронних зір в декаметровому діапазоні довжин хвиль» (шифр: НЕЙТРОН-2019) 2019-2020 (відділ 12)

Доповідач: Кравцов І.П.                                                             - 10 хв.

6. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Мікрохвильова спектроскопія атомів та молекул, що становлять інтерес для астрофізики, атомної фізики та фізики атмосфери» (шифр: ЧАДРА-3) - 01.01.2016 - 31.12.2020 (відділ 18)

Доповідач : Ілюшин В.В.                                                             - 10 хв.

7. Поточні питання. 


 


| Forgot your password? | Forgot your username? | Create an account |
Copyright © 1998-2015 Засідання Вченої ради РІ НАНУ 27 листопада 2019 р. - Institute of Radio Astronomy of NASU. All Rights Reserved.
Contact to administrator