Засідання Вченої ради РІ НАН України 29 грудня 2021 р.

Print
Published on Friday, 24 December 2021 Written by Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУ

29 грудня 2021 р. о 10-00 (середа)

ДИСТАНЦІЙНА (ОНЛАЙН) ВЧЕНА РАДА - 18
Радіоастрономічного інституту НАН України
 

Посилання для підключення до конференції Zoom буде розіслано ел.поштою

Порядок денний: 

 

1. Заключний звіт про виконання відомчої НДР «Дослідження просторового розподілу руху молекул в масивних областях зореутворення та верхніх шарах атмосфери Землі методами багаточастотної міліметрової та субміліметрової радіоастрономії, розробка нових засобів спостереження в міліметровому та субміліметровому діапазонах» (шифр: ШАР) - 01.01.2017 - 31.12.2021. Науковий керівник: Шульга В.М. (відділ 17)

Доповідач : Шульга В.М.                                        - 10 хв.

2. Заключний звіт про виконання НДР цільової комплексної програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізики і астрономії НАН України «Широкосмуговий моніторинг електромагнітної обстановки (ЕМО) та електромагнітного клімату Землі (ЕМКЗ)» (шифр: Обстановка) - 02/01/2020- 31/12/2021 – 1230. Наукові керівники: Захаренко В.В., Литвиненко Л.М.

Доповідач: Захаренко В.В.                                    - 10 хв.

3. Заключний звіт про виконання відомчої НДР «Створення та удосконалення методів і науково-дослідної апаратури для радіофізичних досліджень земної поверхні, атмосфери Землі та навколоземного середовища» (шифр: ЗОНД - 5) - 2019-2021. Науковий керівник: Захаренко В.В.

Доповідач: Захаренко В.В.                                    - 10 хв.

4. Звіт за 2021 рік про виконання відомчої НДР «Електромагнітний моніторинг природних і техногенних збурень у навколишньому середовищі» (шифр: ЯТАГАН-4) - 01.01.2021 - 31.12.25. Науковий керівник: Ямпольський Ю.М. (відділ 22)

Доповідач: Ямпольський Ю.М.                             - 10 хв.

5. Звіт за 2021 рік про виконання відомчої НДР «Розробка мікроструктурованих оптичних хвилеводів для реалізації функцій перетворення ультракоротких лазерних імпульсів в часовій та спектральній областях» (шифр: ІМПУЛЬС) - 01.01.2018 - 31.12.2022. Науковий керівник: Фесенко В.І. (відділ 21)

Доповідач: Фесенко В.І.                                        - 10 хв.

6. Заключний звіт про виконання відомчої НДР «Розробка нових та вдосконалення існуючих радіофізичних методів дистанційного зондування природних та штучних об’єктів земного та космічного походження з метою визначення їх властивостей (шифр: ЧАРА-2) - 01.01.2017 - 31.12.2021. Науковий керівник: Галушко В.Г. (відділ 21)

Доповідач: Галушко В.Г.                                       - 10 хв.

7. Поточні питання.

 


 


| Forgot your password? | Forgot your username? | Create an account |
Copyright © 1998-2015 Засідання Вченої ради РІ НАН України 29 грудня 2021 р. - Institute of Radio Astronomy of NASU. All Rights Reserved.
Contact to administrator