XX Міжнародна наукова конференція Астрономічна школа молодих вчених Україна, Умань, 23 – 24 травня 2018 р.

Печать
Опубликовано 27.03.2018 Автор: Удовенко А.П.

Умань-2018      Конференція організована кафедрою аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету та факультетом природничо-географічним і факультетом фізики, математики та інформатики Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини за сприяння Української астрономічної асоціації.
Наукові напрямки конференції
     1. Проблеми космології і космогонії.
     2. Фізика тіл Сонячної системи.
     3. Будова та еволюція зірок та зоряних систем.
     4. Астродинаміка, навігація, космічна геодезія та гравіметрія.
     5. Геоінформаційні системи і аерокосмічна розвідка територій.
     6. Космонавтика та динаміка тіл змінної маси.
     7. Науки про Землю (геодезія, географія, геодинаміка, геоекологія).
     8. Дидактика фізико-математичних і природничо-географічних наук.

     Участь у конференції можуть брати науковці, викладачі вузів, аспіранти, вчителі, студенти, учні. Для цього їм необхідно надіслати електронною поштою тези доповідей і реєстраційні форми до 15 травня
2018 р. на адресу наукового комітету. Програма і тези доповідей будуть надруковані до початку конференції. Тези українською, російською або англійською мовою. Обсяг тез – до 1 стор. Публікації наукових статей будуть здійснюватися в журналі “Вісник Астрономічної школи”, який індексується наукометричними базами Index Copernicus, NASA Astrophysics Data System (ADS), Google Scholar, Universal Impact Factor.

     Термін подання матеріалів у “Вісник Астрономічної школи” – до 1 серпня 2018 р. за адресою наукового оргкомітету. Доповіді на замовлення (лекції) – до 16 стор., для всіх інших – до 8 стор. Вимоги до оформлення статей див. на сторінці
http://astro.nau.edu.ua/uk/author/instructions.html


Copyright © 1998-2015 XX Міжнародна наукова конференція Астрономічна школа молодих вчених Україна, Умань, 23 – 24 травня 2018 р. - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator