Засідання Вченої ради РІ НАНУ 26 грудня 2018 р

Печать
Опубликовано 24.12.2018 Автор: Юлія Антоненко

Эмблема РИ НАНУ


26 грудня 2018 р. о 10-00

ВЧЕНА РАДА - 19
Радіоастрономічного інституту НАН України

Актовий зал РІ НАН України, вул. Мистецтв, 4


Порядок денний:

1. Стаття К.Д. Аксьонової, С.В. Панасенко.

Прояви хвильових процесів в параметрах некогерентно розсіяного сигналу та іоносфери в період геокосмічної бурі 1 - 3 вересня 2016 р.

(Звіт аспірантки за другий рік навчання. Наукові керівники: Залізовський А.В. та Панасенко С.В.)

Доповідач: Аксьонова К. Д.                                     - 10 хв

Рецензент: Колосков О.В.                                        - 5 хв.


2. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Дослідження просторового розподілу руху молекул в масивних областях зореутворення та верхніх шарах атмосфери Землі методами багаточастотної міліметрової та субміліметрової радіоастрономії, розробка нових засобів спостереження в міліметровому та субміліметровому діапазонах»(шифр: ШАР) - 01.01.2017 - 31.12.2021 (відділ 17).

Доповідач : Шульга В.М.                                         - 10 хв.


3. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Розробка мікроструктурованих оптичних хвилеводів для реалізації функцій перетворення ультракоротких лазерних імпульсів в часовій та спектральній областях»(шифр: ІМПУЛЬС) - 01.01.2018 - 31.12.2022 (відділ 21)

Доповідач: Фесенко В.І.                                         - 10 хв.


4. Звіт про хід виконання відомчої НДР «Досліждення структури космічних радіоджерел в широкій смузі частот за допомогою мережі декаметрових інтерферометрів УРАН» (шифр: МЕРЕЖА-5) - 01.01.2018 - 31.12.2022 (відділ 12)

Доповідач: Шепелєв В.О.                                        - 10 хв.


5. Поточні питання.

 


 

Copyright © 1998-2015 Засідання Вченої ради РІ НАНУ 26 грудня 2018 р - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator