Конкурс на лучшие статьи - 2006 г.

Печать

ВИТЯГ
з протоколу №2 засідання Ради молодих вчених і дослідників
Радіоастрономічного інституту НАН України від 28.11.06 р.


   ПРИСУТНІ: Всього 6 осіб, з них:
Голова: к.ф.-м.н. Ілюшин В.В.; члени: к.ф.-м.н. Петрова С.А., Баннікова О.Ю., Борухович С.П., Безвесільний О.О., Лисаченко В.М.


   СЛУХАЛИ: Наукові роботи молодих вчених і дослідників, які було подано на конкурс на кращі наукові роботи молодих вчених і дослідників у радіоастрономії, радіофізиці та радіоелектроніки і наукового приладобудування у 2006 році.
   Всього на конкурс було подано 4 статті у галузі радіоастрономіі; 5 статтей у галузі радіофізики та 4 статті у галузі радіоелектроніки і наукового приладобудування.


   УХВАЛИЛИ:
   petrova1) Визнати кращою науковою роботою молодих вчених і дослідників у радіоастрономії:
   - статтю S.A. Petrova “Polarization transfer in the pulsar magnetosphere” Monthly Notices of Royal Astronomical Society Vol. 366, p.1539-1550, 2006, та преміювати С.А. Петрову.


   
motienko2) Визнати кращою науковою роботою молодих вчених і дослідників у галузі радіофізики:

   - статтю R.A. Motienko, E.A. Alekseev, S.F. Dyubko, F.J. Lovas  “Microwave spectrum and structure of furfural” Journal of Molecular Spectroscopy, Vol. 240, p. 93-101 (2006) та преміювати Мотієнка Р.О., єдиного з авторів, якому не виповнилося 35 років.


   
sekr2) Визнати кращою науковою роботою молодих вчених і дослідників у галузі радіоелектроніки і наукового приладобудування:

   - статтю Секретарев С.С. “Моделирование, исследования и оптимизация конструкции коаксиального СВЧ плазмотрона ”, Радиофизика и электроника,Том 11, №1,с. 138-143, 2006 та преміювати Секретарьова С.С.

Copyright © 1998-2015 Конкурс на лучшие статьи - 2006 г. - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator