Конкурс на лучшие статьи - 2005 г.

Печать

ВИТЯГ
з протоколу №2 засідання Ради молодих вчених і дослідників
Радіоастрономічного інституту НАН України від 20.12.05 р.


   ПРИСУТНІ: Всього 5 осіб, з них:
Голова: к.ф.-м.н. Ілюшин В.В.; члени: к.ф.-м.н. Залізовський А.В., к.ф.-м.н. Тирнов Д.О., Антюфеев О. В., Безвесільний О.О.


   СЛУХАЛИ: Наукові роботи молодих вчених і дослідників, які було подано на конкурс на кращі наукові роботи молодих вчених і дослідників у радіофізиці та радіоастрономіі у 2005 році.
   Всього на конкурс було подано 3 статті у галузі радіоастрономії та 10 статтей з радіофізики.


   УХВАЛИЛИ:
   bannikova1) Визнати кращою науковою роботою молодих вчених і дослідників у радіоастрономії:
   - статтю E.Yu. Bannikova , V.M. Kontorovich Jetk not fine structure of cosmic radio sources in synchrotron and compton mechanisms of radiation BalticAstronomyvol. 14, 354-357, 2005, та преміювати О.Ю. Баннікову, єдину з соавторів, якій не виповнилося 35 років.

   Результати голосування: "за" - 4; "проти"- 1; "утримався" - немає.


   
bliokh-k2) Визнати кращими науковими роботами молодих вчених і дослідників у радіофізиці такі 2 статті:

   - статтю K.Yu.Bliokh and V.D. Freilikher  “Topological spin transport of photons: magnetic monopole gauge field in Maxwell’s equations and polarization splitting of raysin periodically ihonmogeneous media” Physical Review B vol. 72, 035108 (2005) та преміювати Бліоха К.Ю.
   Результати голосування: "за" - 3; "проти" - 2; "утримався" - немає.


  ant - статтю А.В. Антюфеев, В.М. Шульга “Спектроанализатор на базе персонального компьютера для радиоастрономических исследований”, Радиотехника, Москва, №10, 2005 та преміювати Антюфеєва О.В.,- єдиного з соавторів, якому не виповнилося 35 років.
   Результати голосування: "за" - 3; "проти" - 2; "утримався" - немає.

Copyright © 1998-2015 Конкурс на лучшие статьи - 2005 г. - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator