Конкурс на лучшие статьи - 2004 г.

Печать

ВИТЯГ
з протоколу №2 засідання Ради молодих вчених і дослідників
Радіоастрономічного інституту НАН України від 09.12.04 р.


   ПРИСУТНІ: Всього 5 осіб, з них:
Голова: к.ф.-м.н. Усік П.В.; члени: к.ф.-м.н. Колосков О.В., к.ф.-м.н. Іллюшин В.В., Антюфеев О. В., Младьонов П.Л.
ВІДСУТНІ: Сидорчук К.М. (у відрядженні)


   СЛУХАЛИ: Обговорення наукових робіт молодих вчених і дослідників, які було подано на конкурс на кращі наукові роботи молодих вчених і дослідників у радіофізиці та радіоастрономіі у 2004 році.
   Всього на конкурс було подано 3 статті у галузі радіоастрономії та 9 статтей і одні тези доповідей на конференції з радіофізики.


   УХВАЛИЛИ:
   petrova1) Визнати кращою науковою роботою молодих вчених і дослідників у радіоастрономії:
   - статтю S.A. Petrova.  On the origin of giant pulses in radio pulsars, Astronomy & Astrophysics, 424, 2004, р.227-236.- т 19- 2003, № 3 с.243-258. та преміювати Петрову С.А.

   Результати голосування: "за" - 5; "проти"- немає; "утримався" - немає.


   
ilushin2) Визнати кращими науковими роботами молодих вчених і дослідників у радіофізиці такі 2 статті

   - статтю V.Ilyushin A new scheme of K-labeling for torsion-rotation energy levels in low-barrier molecules, Molecular Spectroscopy, 227, 2004, p. 140-150 та преміювати Іллюшина В.В.
   Результати голосування: "за" - 5; "проти" - немає; "утримався" - немає.


   zaliz- статтю Ю.М. Ямпольский, А.В. Зализовский, Л.Н. Литвиненко, Г.В. Лизунов, K. Гровс, M. Молдвин Вариации магнитного поля в Антарктике и сопряженном регионе (Новая Англия), стимулированные циклонической активностью, Радиофизика и радиоастрономия, 2004, т. 9, №2, с. 130-151. та преміювати Залізовського А.В.,- єдиного з соавторів, якому не виповнилося 35 років.
   Результати голосування: "за" - 3; "проти" - 2; "утримався" - немає.

Copyright © 1998-2015 Конкурс на лучшие статьи - 2004 г. - Радиоастрономический институт НАН Украины. All Rights Reserved.
Contact to administrator