Премія ім. С.Я. Брауде Ради молодих учених РІ НАНУ в галузі астрофізики і радіоастрономії

Друк

 

braudeПремія заснована у 2001 році. Премією можуть бути нагороджені молоді науковці РІ НАНУ віком до 35 років за вагомі внески в розвиток такого напрямку вітчизняної науки як астрофизіка та рідоастрономія.

Довідка про засновника напрямку в радіоастрономії ­- Брауде Семена Яковича (1911-2003).

   Семен Якович народився 28 січня 1911 року у м. Полтава. Закінчив Харківський фізико-хіміко-математичний інститут (тепер Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) в 1932 році, де навчався на фізичному відділенні з вересня 1928 року по листопад 1932 року за спеціальністю викладач фізики в вищих навчальних закладах. З 1943 року - доктор технічних наук (кандидат фізико-математичних наук з 1937 року). З 1944 р. має вчене звання професор на кафедрі фізики. В 1958 році його обрано член-кореспондентом АН УРСР, а в 1969 р. - дійсним членом (академіком) АН УРСР. Семен Якович отримав широке визнання: Заслужений діяч науки і техніки України (1993 р.), лауреат Сталінської премії (1952 р.), Державної премії України (1997), нагороджений Великою золотою медаллю ім. О.С. Попова АН СРСР (1983 р.), премією і медаллю Євразійського Астрономічного товариства (1997 р.), трьома орденами СРСР Трудового Червоного Прапора (1954, 1971, 1981), двома орденами України “За заслуги” (ІІІ ступеня - 1995 р., ІІ ступеня - 1998 р.) та медалями СРСР: “За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні” (1945 р.), “За оборону Москви” (1945 р.), “20 років Перемоги в Великій Вітчизняній війні” (1965 р.), “100-річчя з дня народження В.І.Леніна” (1970 р.), “30 років Перемоги в Великій Вітчизняній війні” (1975), “Ветеран праці” (1977 р.).

Трудовий шлях:

   1930-1933 рр. - асистент Харківського машинобудівного інституту.
   1933-1935 рр. - молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту АН УРСР.
   1935-1943 рр. - старший науковий співробітник ФТІ УН УРСР.
   1943-1949 рр. - завідуючий лабораторією ФТІ УН УРСР.
   1949-1955 рр. - завідуючий відділом ФТІ УН УРСР.
   1955-1980 рр. - заступник директора з наукової роботи Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР.
   1980-1986 рр. - завідуючий відділом ІРЕ АН УРСР.
   1986-1987 рр. - завідуючий відділом Радіоастрономічного інституту АН УРСР.
   1987-2003 рр. - радник при дирекції Радіоастрономічного інституту НАН України .

Педагогічна діяльність:

   1932-1941 рр - доцент Харківського державного університету.
   1943-1944 рр. - професор Ленінградського інституту інженерів зв'язку залізничного транспорту (в Алма-Аті).
   1944-1947 рр. - завідуючий кафедрою фізики Харківського будівельного інституту.
   1945-1950 рр. - завідуючий кафедрою приймально-передавальних пристроїв Харківського електротехнічного інституту.
   1950-1956 рр. - завідуючий кафедрою теоретичних основ радіотехніки Харківського політехнічного інституту.

   Під керівництвом Семена Яковича підготовлені і захищені 30 кандидатських дисертацій. П'ять учнів С.Я. Брауде захистили докторські дисертації.

Основні напрямки наукової діяльності:


   Починаючи з 1933 року С.Я. Брауде працює над теорією і технікою генерування коливань надвисоких частот та поширення коротких хвиль. Він розробив методику одержання коливань дециметрового діапазону великих потужностей, що було закладено в основу кандидатської дисертації, а проблеми стабілізації магнетронних генераторів - докторської. Ці роботи мали велике значення для розвитку вітчизняної радіолокації. Після захисту докторської дисертації, він залишає цей напрямок наукових досліджень своїм учням. З 1944 р. він очолює нову наукову лабораторію, яка потім була перетворення в відділ поширення радіохвиль, де С.Я. Брауде започаткував новий напрямок в науці - радіоокеанографію - дистанційний контроль стану морської поверхні. В основі - миттєві виміри середніх параметрів морського хвилювання величезних акваторій моря., за будь яких метеорологічних умов. Цей напрям робіт виявився надто актуальним і, очолюваний Семеном Яковичем відділ, став провідним закладом СРСР в цій галузі науки.

   Залишивши пошук рішень актуальних проблем поширення радіохвиль над поверхнею Землі своїм учням, з 1957 р. проф. Брауде С.Я. розпочав інтенсивно працювати в галузі радіоастрономії - новому перспективному напрямку. При цьому він обрав декаметровий діапазон радіохвиль, який на той час вважався непридатним для проведення широкомасштабних досліджень . Для освоєння цього діапазону він заснував у Харківській області радіоастрономічну обсерваторію, на якій, очолюваний ним колектив, створив низку високоефективних широкосмугових декаметрових телескопів. Найбільший з яких - УТР-2. Під керівництвом С.Я. Брауле були створені: досконала радіоапаратура та спеціальні методики спостережень, що дозволили одержати унікальні відомості про процеси, що відбуваються в далеких космічних просторах. За ініціативи і під керівництвом С.Я. Брауде започатковано програму "УРАН" - створення системи декаметрових радіоінтерферометрів з наддовгими базами, яка дозволяє спостерігати космічні джерела з найвищою для цього діапазону роздільною здатністю в одну секунду. Вперше для окремих ділянок зоряного неба створені детальні каталоги космічних джерел декаметрового випромінювання.

   Сьогодні можна з повним правом сказати, що С.Я. Брауде вніс вагомий внесок в розвиток вітчизняної електроніки і є фундатором двох нових напрямків науки - радіоокеанографії та декаметрової радіоастрономії, наукові дослідження в яких нині успішно розвиваються його учнями.

   Результати наукових досліджень С.Я.Брауде склали зміст понад 270 друкованих праць - монографій, статей, винаходів та доповідей на наукових форумах.

Основні наукові здобутки у галузі радіоастрономії


   Академік НАН України С.Я. Брауде - засновник декаметрової радіоастрономії в Україні. Під його керівництвом та особистій участі створено найбільші і найефективніші дотепер інструменти декаметрового діапазону - радіотелескоп УТР-2 і систему інтерферометрів УРАН, за допомогою яких отримано цілу низку фундаментальних результатів зі світовим пріоритетом. Серед них: відкриття рекомбінаційних радіоліній міжзоряних атомів з рекордно високими збудженими станами; складання каталогу позагалактичних радіоджерел і встановлення на його основі ефектів космологічної еволюції; відкриття імпульсного та інтерімпульсного декаметрового радіовипромінювання пульсарів; виявлення особливостей низькочастотного спорадичного радіовипромінювання Сонця, Юпітера, спалахуючи зірок, міжпланетного середовища тощо.

Copyright © 1998-2015 Премія ім. С.Я. Брауде Ради молодих учених РІ НАНУ в галузі астрофізики і радіоастрономії - Радіоастрономічний інститут НАН України. All Rights Reserved.
Contact to administrator